กิจกรรมต่างๆ

   

     กิจกรรมภายในสวนลุงไกร

 

สำหรับผู้ที่เข้ามาพักผ่อนกับเรานั้น ท่านสามารถติดต่อเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง “สวนลุงไกร” โดยมีลุงไกร ชมน้อย เกษตรศิลปิน ปราชญ์เดินดินคอยตอนรับทุกท่านด้วยความยินดี ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ฟังบรรยายเกร็ดความรู้ประสบการณ์ของลุงไกร การปลูกผักสลัดเมืองหนาวปลอดสารพิษ ด้วยปราชญาเศษรฐกิจพอเพียง ตามลอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9

2. ชมแปลงผักที่ปลูกขายให้กับนักท่องเที่ยวจริง ๆ (หากหมู่คณะใดต้องการทดลองปลูกผักกับลุงไกร ต้องแจ้งล่วงหน้านะคะ)

3. ร่วมเข้าฟังลุงไกรร้องเพลงสไตล์คันทรีให้นักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชม แวะซื้อผักสลัดสด และของฝากต่าง ๆ ได้ที่ Farm Outlet แห่งนี้ได้เลยค่ะ

 
 
 
    กิจกรรมภายนอก
Visitors: 21,194